หน้าหลัก
Image
powered_by.png, 1 kB
ผอ.รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท. PDF พิมพ์ ส่งเมล
Image
 

       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ท่านผอ.สมประสงค์ มั่งอะนะ เดินทางไป “รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”  จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2552 ระหว่างวันที่ 16-19  กุมภาพันธ์ 2553  โรงแรมสตาร์  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง เป็นอีกหนึ่งรางวัลของท่านผอ. ในการสร้างคุณประโยชน์แก่เด็กน้อยบ้านไกล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่เลือกชาติพันธ์ชนชั้นและวรรณะแต่ประการใด “แม้ว่าเด็กเหล่านี้ จะเป็นชาวเขาชาวเรา ...เขาคือหนึ่งชีวิต ในวัยเรียนเขาควรจะได้เรียน”  ดังคำที่ว่า  การให้โอกาสทางการศึกษาคือการให้ปัญญาแก่แผ่นดิน คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมทุกคน มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ที่ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Image
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-561005 (โทรสาร ต่อ 26) Email : umphangs@hotmail.com